حرمت موسیقی بعنوان یک طرز تفکر در موسیقی
40 بازدید
ناشر: کتابخانه اسلامیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی